Poradňa

Čo vás najčastejšie zaujíma?

Ortodoncia alebo tiež čeľustná ortopédia je nadstavbovou špecializáciou v zubnom lekárstve. Ortodontista alebo čeľustný ortopéd sa zaoberá prevenciou a liečbou nepravidelností postavenia zubov a zubných oblúkov. Cieľom ortodontickej liečby je estetický a funkčný chrup.

U detí je vhodné prísť na prvú konzultáciu po odporučení ošetrujúcim zubným lekárom alebo individuálne podľa stavu zubov a zhryzu, ale najčastejšie je to v období zmiešaného chrupu pred výmenou črenových mliečnych zubov za trvalé zuby.

dospelých nie sú vekové obmedzenia. Na prvú konzultáciu možno prísť bez odporučenia. My odporúčame mať hlavne motiváciu zmeniť postavenie zubov a mať o dôvod viac na krásny úsmev.

Na prvú konzultáciu nepotrebujete odporučenia, stačí sa u nás objednať.

Obmedzenie pre ortodontickú liečbu nie je vek, ale stav zubov a závesného aparátu okolo zubov, preto odporúčame konzultáciu, kde zhodnotíme Vaše liečebné možnosti.

Liečba strojčekom je bezbolestná. Strojček na zuboch spôsobuje natiahnutie vláken okolo zubov, čo spôsobuje prechodnú citlivosť na začiatku liečby, ktorá trvá len dva – tri dni po nasadení strojčeka.

Väčšina pacientov má fixný aparát nalepený na zuboch 1,5 až 2 roky. To je aktívna fáza liečby a po nej naďalej navštevujete ortodontickú ambulanciu na pravidelné kontroly s retenciou, aby sa kontrolovalo dosiahnuté postavenie zubov.

Kontroly s fixným aparátom sú pravidelne počas aktívnej liečby každých 6 týždňov.

Udržať dokonalú hygienu zubov so strojčekom je mierne náročnejšie, ale zároveň absolútne nevyhnutné pre dokonalý výsledok. Každý je pred liečbou aj počas nej individuálne inštruovaný o správnej dentálnej hygiene so strojčekom. Okrem mäkkej kefky je dôležité čistiť aj s jednozväzkovou kefkou, medzizubnou kefkou prípadne aj špeciálnou kefkou na fixný aparát. Všetky pomôcky Vám radi ukážeme a inštruujeme Vás.

Samozrejme je potrebné aj naďalej chodiť na pravidelné preventívne prehliadky k Vášmu zubnému lekárovi, aby boli zuby počas liečby kontrolované a zdravé. V prípade, že sa objaví nový zubný kaz počas ortodontickej liečby, je možné ho ošetriť.

Počas liečby fixným aparátom je vhodné vyhýbať sa tvrdým jedlám ako cukríky, orechy, popcorn, tvrdý chlieb alebo naopak veľmi mäkké pečivo. Ak sa odlepí breketa je možné ju nalepiť znova, ale liečba sa predlžuje, preto treba dávať pozor a počas liečby dodržiavať odporučené stravovanie.