Priebeh ortodontickej liečby

1. KONZULTÁCIA
Pri prvej konzultácii zhodnotíme Váš stav a informujeme Vás o možnostiach a načasovaní liečby. Informujeme Vás o predpokladaných nákladoch na liečbu a trvaní liečby. Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Deti do 18 rokov majú čiastočne hradenú čeľustnoortopedickú liečbu zo zdravotného poistenia.

2. VSTUPNÉ VYŠETRENIE
Na vytvorenie kvalitného liečebného plánu v ortodoncii potrebujeme základné vyšetrenia, ktoré sú panoramatický röntgen, špeciálny kefalometrický röntgen, odtlačky zubov a fotografie zubov a tváre. V prípade náročných prípadov ako sú napríklad retinované očné zuby potrebujeme aj 3D röntgen resp. cone beam CT.

3. LIEČEBNÝ PLÁN
Po dôkladnej analýze röntgenov, modelov zubov a fotografií vytvoríme Váš individuálny liečebný plán a spoločne pre Vás vyberieme najvhodnejší strojček

4. AKTÍVNA LIEČBA

  • NASADENIE APARÁTU
    V prípade fixného strojčeka Vám bezbolestne nalepíme na zuby brekety, do ktorých priviažeme pomocou gumičiek nikeltitánový drôt. Lepí sa najprv aparát na horné zuby a o niekoľko týždňov neskôr aj na dolné zuby.
    V prípade snímateľného aparátu Vás po nasadení na zuby poučíme o spôsobe a frekvencii nosenia pre efektívnu liečbu.
  • KONTROLY
    Sú súčasťou aktívnej liečby. Ortodontický strojček – fixný aj snímateľný je potrebné aktivovať. V prípade fixného aparátu sa jeho súčasti – drôty vymieňajú pre rýchlejšiu a efektívnejšiu liečbu pravidelne. Kontroly sú každých 6-8 týždňov.

5. UKONČENIE AKTÍVNEJ FÁZY LIEČBY – sňatie fixného aparátu
Pri prvej konzultácii zhodnotíme Váš stav a informujeme Vás o možnostiach a načasovaní liečby. Informujeme Vás o predpokladaných nákladoch na liečbu a trvaní liečby. Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Deti do 18 rokov majú čiastočne hradenú čeľustnoortopedickú liečbu zo zdravotného poistenia.

6. RETENČNÁ FÁZA LIEČBY
Aby sme zabezpečili stabilné postavenie zubov po ukončení aktívnej fázy liečby je potrebné zuby fixovať v dosiahnutej pozícii. Dolné rezáky sa fixujú tzv. retainerom – kovový drôt nalepený na vnútornej ploche dolných zubov. Na horných aj na dolných zuboch sa dlhodobo (niekoľko rokov) nosí priesvitný retainer z termoplastického materiálu.

Priesvitný retainer po ukončení aktívnej liečby, ktorý sa nosí dlhodobo na horných aj na dolných zuboch na udržanie dosiahnutého postavenia zubov.
Fixný retenčný drôt nalepený na vnútornej plôške dolných predných zubov.